Secció Català / Section Catalan

 

 

 

Presentació de la secció  / Présentation de la section

 

VIDEO / VIDÉO

Català

Francès

A l’aula treballem sempre que podem mitjançant el mètode comparatiu. Utilitzem les llengües que coneixem (francès,castellà i fins i tot anglès) per aprendre les estructures catalanes. D’aquesta manera, bo i aprenent les regles catalanes, repassem i consolidem les de les altres llengües. Tractant-se per a la majoria d’alumnes d’una llengua opcional, l’activitat principal durant l’hora es basa en la participació oral.

En classe, nous travaillons au maximum avec la méthode comparative. Nous utilisons des langues connues (français, espagnol et même anglais) pour apprendre les structures catalanes. De ce fait, en même temps que nous apprenons les règles catalanes, nous révisons et consolidons celles des autres langues. S’agissant pour la plupart d’élèves d’une option, l’activité principale pendant l’heure est basée sur la participation orale.

Els projectes com ara l’elaboració de curt-metratges, enregistraments o cançons són els projectes més sovint realitzats. Sempre tenim un objectiu clar en el qual la llengüa i la cultura ocupen una plaça destacada. Les sortides i els viatges també tenen un objectiu clar en relació amb les activitats fetes a l’aula.

Les projets le plus souvent réalisés sont l’élaboration de court-métrages, des enregistrements ou des chansons. Nous nous fixons toujours un objectif très clair dans lequel la langue et la culture occupent une place privilégiée. Les sorties et les voyages sont ont aussi un objectif clair, en rapport avec les activités faites en classe.

Els alumnes tenen la possibilitat d’agafar el català en llengüa LVC però també en LVB, això pot fer que el català tingui un pes més gran en les notes del BAC al mateix nivell que l’anglès o el castellà.

Les élèves ont la possibilité de prendre le catalan en langue LVC mais aussi en LVB, ce qui peut donner plus de poids dans la note du BAC, au même titre que l’anglais ou l’espagnol.

La feina feta a classe també té un objectiu acadèmic important. Els alumnes poden inscriure’s per passar gratuïtament els Certificats de català lliurats per la Generalitat de Catalunya. Aquests certificats no sols els ajuden a completar el seu CV, sinó que també representen un element que els aporta punts a l’hora de triar el seu futur acadèmic a parcoursup a 1ère i Tle. El coneixement del català ens obre igualment la porta de les grans universitats catalanes,de les escoles de fisioteràpia, de turisme i per al BTS PME-PMI del Lycée d’Andorra.

Le travail fait en classe a également un objectif de préparation pour l’orientation post-bac et pour la vie active. Les élèves peuvent s’inscrire gratuitement pour passer les différents Certificats de catalan officiels délivrés par la Generalitat de Catalunya. Ces certificats viennent non seulement complèter leur CV, mais aussi leur rapportent une meilleure évaluation lors des choix faits sur parcousup en 1ère et Tle. La connaissance du catalan leur ouvre également les portes des grandes universités catalanes, des écoles de Kiné et de tourisme, ainsi que le BTS PME-PMI du Lycée d’Andorre.

 

 

Els projectes d'enguany / les projets réalisés cette année

 

Concurs de català 2022

 

Ja tenim guanyador! Properament entregarem el premi.

 

Sortida a Santa Llocaia i Llívia

 

 

 

 

 

Els projectes d'anys anteriors :

 

fotograma JPC

Per veure el vídeo / pour visualiser la vidéo : BIOGRAFIA

 

 

Sortides i viatges